گزارشی از مصوبه‌ها و حاشیه‌های

دومین نشست از سلسله جلسات دوره سوم برنامه توسعه پنج ساله

سامانه‌های الکترونیکی مولفه‌هایی حیاتی و لازم الاجراء

بررسی زیرساخت های مورد نیاز به منظور احیای پنج سامانه تخصصی در فضای سایبری

سامانه جذب منابع انسانی

محصولی از اتاق فکر و مدیریت منابع انسانی، بخشی که در آن به صورت الکترونیکی برای استخدام اقدام خواهید کرد.

سامانه امور نمایندگی ها

ساماندهی تمامی مکاتبات داخلی، دستورالعمل ها و مصوبه های هئیت مدیره مختص به اتوماسیون نمایندگی ها 

سامانه ارتباط با مشتری

تیمی متشکل از مدیران روابط عمومی و ارتباطات مسینا وظیفه هدایت و کنترل این بخش را به عهده دارند.

مسینا آکادمی 

 ارتقاء جایگاه علمی و تخصصی کاربران: با وارد نمودن پارامترهای پرسنلی، چارت درسی خود را دریافت نموده و از محتوای علمی استفاده کنید.

مسینا نیوز / بولتن داخلی

 آخرین رویدادها و اخبار مربوطه، انتصابات و کلیه اطلاعیه های داخلی به صورت نسخه ای الکترونیک در غالب بولتن ماهیانه سازمانی 

سامانه داخلی کارکنان اتوماسیون اداری

سامانه کارکنان داخلی مجموعه:  با وارد نمودن پارامترهای پرسنلی می توانید وارد کارتابل سازمانی خود شوید.

از دیر باز تاکنون…

تمرکز اصلی این مجموعه بر مدیریت فرآیندهای توسعه تجاری و اقتصادی برندهای اختصاصی در صنایع مبلمان و دکوراسیون کشور بوده است و همت و تلاش خود را در جهت کسب بالاترین تراز کیفی در عرصه صنایع مبلمان و تجهیزات زیبنده و دکوراسیون سوق دهد.

madine
smart
edilizia
arredamento