کنفرانس بهینه‌سازی و مدیریت کسب و کار

برگزارکننده : دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل- انجمن ایرانی تحقیق در عملیات

محورهای همایش :

  • بهینه ­سازی سیستم­ های تولیدی و خدماتی
  • بهینه ­سازی سیستم­ های سلامت و غذا
  • زنجیره تأمین و لجستیک کشاورزی و غذایی
  • مدیریت سیستم­ های گردشگری و زیست ­محیطی
  • سیستم های لجستیک و حمل و نقل دریایی
  • مدیریت کسب‌ وکارهای نوآورانه و فناورانه
  • توسعه زیرساخت ­های اقتصاد مقاومتی
  • سیستم­ های صنعتی دانش‌بنیان

08 تا 09 شهريور ماه 1396

وب سایت : www.isobm2017.ir/

Recent Posts