اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت

برگزارکنندگان: دانشگاه صنایع و معادن، موسسه آموزش عالی علامه خویی و موسسه آموزش عالی معراج

25 شهريور 1396

 محورهای همایش:

  • مدیریت
  • حسابداری
  • اقتصاد
  • کارآفرینی
  • کسب و کار

مسئول: دکتر ناصر نصیری

تلفن دبیرخانه : 09190686702
وب سایت : modiranconf.com/fa

Recent Posts